zicht op onze talenten van de toekomst

Elke jongere heeft talenten. Champs on Stage is ervan overtuigd dat er onder jongeren een enorme bron aan ondernemerszin schuilt, die soms alleen nog hoeft te worden aangeboord. Praktijkervaring tijdens korte stages helpt hen ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en bij het maken van een goede opleidings- en toekomstkeuze. Helpt u mee dit te ontdekken?

samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Het is belangrijk om de toekomst van jongeren veilig te stellen door hen optimaal te begeleiden in hun studie- en beroepskeuzes. In de praktijk hebben leerlingen vaak onvoldoende beeld bij het werk waarvoor zij worden opgeleid. Champs on Stage betrekt het bedrijfsleven bij het onderwijs door bedrijfspresentaties tijdens de workshops en door goed begeleide stages. 

Positieve aandacht dankzij sociale betrokkenheid

Op verschillende manieren kunt u meedoen met het programma van Champs on Stage en invulling geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid. Door een kennismaking met het bedrijfsleven worden jongeren bewust van hun kwaliteiten en van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Enkele aangesloten bedrijven

Aanmelden

Als bedrijf kunt u Champs on Stage op verschillende manieren ondersteunen. Meld u aan, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.