Wat zijn de voordelen?

Champs on Stage werkt met professionals uit het bedrijfsleven en biedt uw school de kans om de contacten met het bedrijfsleven uit te breiden. Docenten doen meer kennis op van recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Na het twee jarig programma hebben leerlingen een realistischer beeld van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Zij kiezen bewuster voor een vervolgopleiding op het mbo en zijn gemotiveerd op school te blijven en een diploma te halen.

Scholen noemen de volgende sterke punten van Champs on Stage:

  • methodiek
  • kennis over bedrijven en arbeidsmarkt
  • bedrijfscontacten en relatiebeheer
  • kwaliteit van de stages, vooral met betrekking tot de begeleiding en meer zien binnen een bedrijf
  • snelheid en flexibiliteit