Champs on Stage

Champs on Stage ondersteunt vmbo scholen in het vormgeven van een gedegen stage programma. Jongeren die weten waar ze voor worden opgeleid zullen met meer plezier met hun opleiding bezig zijn óf er vroegtijdig achterkomen dat een switch wenselijk is. Champs on Stage brengt leerlingen tijdens de stages in het derde en vierde leerjaar in aanraking met het daadwerkelijke werk waarvoor zij worden opgeleid. Zo krijgen deze leerlingen een kans op een goede start van hun loopbaan.

Champs on Stage heeft tot doel om vroegtijdig schoolverlaten te helpen voorkomen en de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen. Zodat uiteindelijk de arbeidsmarktparticipatie van jongeren zal toenemen. Champs on Stage is sinds 1 juli 2010 een zelfstandige stichting met ANBI status. Het afgelopen schooljaar (2012-2013) volgden 2050 leerlingen het standaard programma. Daarnaast is een aantal jongeren op individuele basis begeleid in hun keuze voor het mbo en is er op een aantal scholen meegewerkt aan beroepeninformatiedagen. Een initiatief dat in 2007 startte met een pilot van 66 leerlingen is in vijf jaar gegroeid naar 20 scholen en circa 2100 leerlingenin de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.