Tips bij het begeleiden

Voor leerlingen is een duidelijk loopbaanoriëntatie en stagebeleid belangrijk. Naast het programma van Champs on Stage adviseren wij u om:

  • Leerlingen goed voor te bereiden op de stage en het doel ervan uit te leggen
  • Leerlingen een eigen verantwoordelijkheid te geven in het zoeken van een stageplaats en dit proces goed te begeleiden
  • Duidelijk aan te geven aan welke eisen de stage moet voldoen
  • De sollicitatiebrief en CV te laten behandelen in de Nederlandse les.