Toppers van het Bindelmeer College in actie.

Op het hoofdkantoor van Randstad maakten de twee stagiaires van het Bindelmeer College goede indruk in het restaurant en op de repro afdeling.

Unsa hield er zelfs een leuke bijbaan aan over. Haar enthousiaste reactie op haar eerste loonstrook; “ik verdien ook nog meer dan bij mijn eerdere bijbaan”.