Thuis Op Straat

De grootste uitdaging van Thuis Op Straat is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft, jong en oud. Hiervoor werkt Thuis Op Straat in de wijk aan veiligheid, aanspreekbaarheid op gedrag en een positief, vriendelijk en fatsoenlijk leef- en speelklimaat. Een ontspannen klimaat waar positief gedrag wordt beloond en negatief gedrag wordt aangepakt.

Missie ... Niet meer blauw, maar liefde, aandacht en respect

Merk ... hartelijkheid, fatsoen en respect op straat
  • Het merk staat voor een gegarandeerde kwaliteit van uitvoering van het TOS-werkconcept.
  • Het merk is gedeponeerd bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom).
  • Het merk mag alleen gebruikt worden met toestemming van de Stichting Thuis Op Straat Centraal.

Visie ... Een positiever klimaat in het publieke domein, en Een beter gebruik van het publieke domein, Het publieke domein voor alle jeugd en jongeren, Meer meiden op straat, Vermindering van spanning en concurrentie, Vangnetfunctie voor kinderen en jongeren die in de knel raken, Betrokkenheid van ouders en wijkbewoners, Samenwerking en afstemming van organisaties op wijkniveau, Signalering van schoon en heel en Vermindering overlast en vandalisme.

Deze Champs zijn je al voor

Ervaringen van Champs