Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Champs on Stage niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. 

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Champs on Stage in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.