Champs on Stage

Op initiatief van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland (AmCham) is in 2007 in samenwerking met McKinsey & Company en Randstad Nederland een loopbaanoriëntatie programma ontwikkeld voor vmbo scholieren. De rode draad in dit programma zijn de stages, waar de leerlingen in twee achtereenvolgende leerjaren gedurende een aantal weken, goed voorbereid en begeleid, in de praktijk kunnen zien en ervaren waar ze voor worden opgeleid.

Het programma heeft tot doel vroegtijdig schoolverlaten te helpen voorkomen en de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen. Zodat uiteindelijk de arbeidsmarktparticipatie van jongeren zal toenemen. Champs on Stage is sinds 1 juli 2010 een zelfstandige stichting met ANBI status. Het afgelopen schooljaar (2015-2016) volgden bijna 3750 leerlingen het standaard programma. Daarnaast is een aantal jongeren op individuele basis begeleid in hun keuze voor het mbo en is er op een aantal scholen meegewerkt aan beroepeninformatiedagen. Een initiatief dat in 2007 startte met een pilot van 66 leerlingen is in vijf jaar gegroeid naar 20 scholen en circa 2100 leerlingenin de steden  Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.