Champs in uw bedrijf

Als stagebedrijf van Champs on Stage werkt u samen met jongeren aan hun toekomst. De stage duurt op de meeste scholen twee à drie weken. Onze coaches bereiden de leerlingen goed voor door middel van workshops. Ook zullen we uw bedrijfsmentoren voorbereiden op hun rol als mentor. Een succesvolle stage heeft een positief effect op de leerlingen. Dit uit zich in levenservaring, een concreter toekomstbeeld en een makkelijkere keuze voor een vervolgopleiding en beroep. Als u wilt, is er tijdens de workshops een mogelijkheid kort uw bedrijf te presenteren of te assisteren bij het onderdeel ondernemersvaardigheden.